منابع امتحان مرحله دوم المپيادادبي


تاریخ امتحان مرحله دوم 2/2/88چهارشنبه ساعت14در مراکزاستان ها


منابع امتحان مرحله دوم المپيادادبي

الف – منابع درسي

1-ادبيات فارسي 3

 2-زبان فارسي 3

 3-تاريخ ادبيات 2

 4-آرايه هاي ادبي

 

ب – منابع غيردرسي

 1-نظم فارسي 1/1- داستان كاموس كاشاني، شاهنامه براساس جلد چهارم چاپ مسكو.

 1/2- مثنوي معنوي، دفتر دوم ازبیت 135 (آغاز داستان دزديدن مارگير، ماري را از مارگير ديگر) تا بيت 613 (آغاز داستان شكايت كردن اهل زندان) براساس چاپ نيكلسن

 1/3- قصايد فارسي سعدي مختوم به حرف «د» و «ر» براساس چاپ فروغي

 1/4- حافظ غزل هاي مختوم به حرف «ن» براساس چاپ قزويني غني.

 2- نثر فارسي 1/2- تذكره الاولياي عطار نيشابوري، ذكر با يزيد بسطامي ۲/2- كليله و دمنه، باب دوستي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو، براساس چاپ استاد مينوي صص 157- 190.

 3/2- قابوسنامه، از آغاز باب اول تا پايان باب دهم براساس چاپ استاد دكتر يوسفي. 3- زبان عربي

 1/3-سوره مباركه يوسف (12): تجزيه، تركيب، ترجمه و مفاهيم در حد كتاب هاي دبيرستان.

4-زبان انگليسي 1

/4-لغت، ترجمه و درك مفهوم براساس متن موجود در پايگاه باشگاه دانش پژو هان جوان. اين متن درباره عطار شاعر نامدار ايراني است.

 5- ادبيات معاصر

 الف – نظم

 1-مقدمه كتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» نوشته محمد حقوقي و نمونه هاي تحليلي پايان كتاب

ب- نثر

 2- كتاب «ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا انقلاب اسلامي» از آقاي دكتر هرمز رحيميان، انتشارات سمت.

ج – داستان ايراني

1- یوزپلنگانی که بامن دویده اند از بیژن نجدی .

 6- ادبيات جهان.

  هاکلبری فین  ازمارک تواین

توجه: 20 درصد پرسش مرحله دوم فراتر از منابع ياد شده خواهد بود. درضمن سوالات تستی است

معرفی نامه  عکسدارازآموزشگاه و خلاصه وضعیت تحصیلی سال جاری با مهر وامضای مدیر نیاز است 

+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در یکشنبه دوم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت |